บุคลากร

พล.ต.ต.มนตรี ชุติพงษ์วิเวท

ผู้บังคับการอำนวยการ

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พ.ต.อ.ธวัชศักดิ์ โปตระนันทน์

รองผู้บังคับการอำนวยการ

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พ.ต.อ.หญิง ขนิษฐา วีรวัธน์วณิชย์

รองผู้บังคับการอำนวยการ

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พ.ต.อ.หญิง รัตนา ละมูนกิจ

ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ ๑

กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พ.ต.อ.สุรกาญจณ์ นาคสิงห์

ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ ๒

กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พ.ต.อ.หญิง ชลินทรา กุลรัตน์

ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ ๓

กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พ.ต.อ.พงษ์พิเชษฐ์ นิลจันทร์

ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ ๔

กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทราบแล้วเปลี่ยน เปลี่ยนชีวิตด้วยเรื่องราวที่คุณยังไม่ทราบ

อยากทราบต้องติดตาม!! กดไลค์ กดติดตาม ได้เลยค่ะ


This will close in 7 seconds