AIS ชวน ตำรวจ ทิ้งขยะอิเลคทรอนิคส์ อย่างถูกวิธี

0
172

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือที่รู้จักกันดีในนาม AIS ได้มีหนังสือเชิญชวนให้ ข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม โดยการทิ้ง “ขยะอิเลคทรอนิกส์” ในถังขยะที่ทาง AIS จะนำมาวางไว้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้แล้ว จะมีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายจำพวก ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม ลิเธียม นิกเกิล สังกะสี ทองแดง ซึ่งหากไม่มีการจำกัดถูกวิธีหรือถูกทิ้งปะปน กับขยะอื่นจะเกิดอันตรายต่อร่างกายและส่งผลเสียกับสภาพแวดล้อมอีกด้วย

เบื้องต้น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้รับถังขยะอิเลคทรอนิคส์ มาวางไว้ 2 จุด (อยู่ระหว่างดำเนินการ) หากสามารถกำหนดจุดทิ้งขยะอิเลคทรอนิคส์ได้ จะได้ประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังมีถังขยะอิเลคทรอนิคส์ วางอยู่ตามศูนย์บริการของ ais หลายจุด สามารถตรวจสอบได้ที่ https://ewastethailand.com/

โดยจุดใกล้เคียงสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แก่ เซ็นทรัลเวิร์ล สยามพารากอน มาบุญครอง เป็นต้น