ตู้ปันสุข ที่เริ่มจะไม่สุข เพราะจิตสำนึกของใคร

0
424

ตู้ปันสุข เกิดขึ้น อย่างมากมายในช่วงระบาดของโควิด เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกยาก !!! ผู้ให้ พร้อมที่จะจุนเจือได้ในระดับหนึ่ง แต่ดูเหมือนว่า ผู้รับบางคน ไม่พร้อมที่จะอยู่ในระบบแบบนี้