สะอาดทั่วทั้งอาคาร 8 เมื่อ ฝ่ายอำนวยการ กองตำรวจสื่อสาร ระดมกำลังกันทำความสะอาด BIG CLEANING COVID-19 พื้นที่ทำงาน รวมทั้ง พื้นที่ส่วนรวม เพื่อให้ทั้งประชาชนที่มาติดต่อราชการ และตำรวจเอง มั่นใจในการทำงานที่ตั้งหน่วย

นอกจาก นโยบายของ พล.ต.ท.ชวลิต แสวงพืชน์ ที่กำหนดให้ คนที่จะผ่านเข้าออก อาคาร 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องผ่านการตรวจวัดไข้ และล้างมือด้วยแอลกฮอล์เจลแล้ว

ล่าสุด ในวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา กองตำรวจสื่อสาร นำโดย พ.ต.อ.กฤชมงกุฎ บูรณะภักดี ยังนำทัพตำรวจสื่อสาร ออกปราบเชื้อโควิต 19 ภายในพื้นที่่ทำงานและยังเผื่อแผ่ ไปยังพื้นที่ส่วนรวมของอาคารด้วย

ไม่ว่าจะเป็น ลิฟท์ภายในอาคาร ราวบันได ห้องน้ำชายหญิง ทางเข้าต่างๆ ตำรวจสื่อสารกรีฑาทัพเข้าไปตามล้างตามเช็ด ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกจุด เพิ่มความมั่นใจให้กับข้าราชการตำรวจ สทส.ที่ต้องทำงานที่่นี่ทุกวัน รวมทั้งประชาชนที่มาติดต่อราชการ ได้อีกระดับ