ทุกคนต้องผ่าน! ด่านมนุษย์ วัดไข้ ล้างมือ ก่อนเข้าตึก สทส.

0
133

หลังจากที่ทั่วโลกประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ตั้งอยู่ อาคาร 8 ภายในรั้วปทุมวัน โดยก่อนหน้านี้ได้มีการเพิ่มจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึงในทุกจุดในอาคารแล้ว

ล่าสุด พล.ต.ท.ชวลิต แสวงพืชน์ ได้มีมาตรการเพิ่มเติมโดยการสั่งการให้มีการตรวจวัดไข้ ก่อนเข้าอาคารแล้ว โดยผู้ที่จะเข้าจะต้องผ่านการวัดไข้ก่อน เมื่อไม่มีไข้ ก็จะได้รับสติ๊กเกอร์เพื่อเป็นการยืนยันให้เข้าไปในอาคารได้ แต่ถ้าหากอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะได้แจ้ง โรงพยาบาลตำรวจมาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป