สทส. เพิ่มจุดจ่าย เจลล้างมือทั้งตึก ป้องกันโควิด19

0
76

พล.ต.ท.ชวลิต  แสวงพืชน์  ผู้บัญชาการ สำนักงานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหา การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ทำงาน

ที่ตั้งอยู่ใน อาคาร 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้แนะนำให้บุคคลากรทุกนายสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้งบริเวณอาคารเอง ก็ได้จัดหา “เจลล้างมือ” วางไว้ตามจุดต่างๆ ที่ประชาชนที่มาติดต่อราชการและข้าราชการตำรวจผ่านเข้าออก ไว้คอยบริการอย่างทั่วถึง

โดยหลักของการติดเชื้อ โควิด 19 นั้น ส่วนใหญ่จะเกิดจากการที “มือ” ของเราที่ไปสัมผัสกับสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก แล้วอาจจะนำมาสัมผัสกับ ปาก จมูก ตา จนเกิดการติดเชื้อ มากกว่าการที่จะเกิดจากการไอ จาม รดกันในระยะใกล้กว่า 1 เมตร  ดังนั้น หากทั้งตำรวจและประชาชนที่มาติดต่อราชการช่วยกันล้างมือบ่อยๆ ก็ย่อมที่จะลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อได้เป็นอย่างดี

นอกจาก แอลกอฮอล์เจล สำหรับล้างมือแล้ว การล้างมือด้วยน้ำสบู่ธรรมดา ก็สามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here